Avläsning vattenmätare

Här skickar du in din vattenmätaravläsning

Naturbild med träd.

Så läser du av din vattenmätare

Vattenmätaren är placerad där vattnet kommer in i fastigheten. Mätningen av vattenförbrukning sker per kubikmeter (m3) och ska inte förväxlas med elförbrukningen.

GDPR och Integritetspolicy
  • Ditt kundnummer hittar du på din faktura.
  • Din vattenmätare anger förbrukningen i kubikmeter. Det är oftast 5 siffror och kan i vissa fall vara upp till 6 siffror.
  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Hidden
    DD streck MM streck ÅÅÅÅ
  • Hidden
    :

Personuppgifter som behandlas vid vattenmätaravläsning

– Namn
– Adress
– Fastighetsbeteckning
– E-postadress
– Personnummer
– Telefonnummer
– Mobilnummer
– Vattenmätarnummer
– Tjänstnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Sörmland Vatten och avfall AB behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna utföra vårt uppdrag .  Under hela tiden som vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns kring dataskydd.

Laglig grund för behandlingen

Då våra tjänster till dig är lagstadgade så är vår lagliga grund baserad på rättslig förpliktelse och vi eftersträvar att du som kund alltid ska känna dig trygg i din behandling hos oss.

Lagringstid

Så länge du är kund hos oss behåller vi dina personuppgifter. Därefter kommer de sparas för olika lagkrav gällande bokföringslagen och arkivlagen. När den tiden passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (de kan inte knytas till dig) Vi har inte för avsikt att spara uppgifter längre än ändamål kräver och med hänsyn av gällande lagar och förordningar.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på kundservice@sormlandvatten.se

Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten, besök www.imy.se

Personuppgiftsansvarig

Sörmland Vatten avfall och AB

Läs mer om vår GDPR och Integritetspolicy

 

Mer om din vattenmätare

Att jämföra den beräknade mätarställningen på din faktura med vad mätaren faktiskt visar kan vara den första indikationen på om du har en vattenläcka, så ta för vana att jämföra detta vid varje faktura. Det kan också vara bra att regelbundet läsa av sin vattenmätare och skicka in mätarställningen till oss.

Läs mer om vattenmätare
Bild på en grundvattendamm.