Reningsverk

Det största reningsverket är Rosenholm i Katrineholm.

Bild på ett reningssteg vid Rosenholm.

Tre steg i reningsprocessen

När vi badar, duschar, diskar, tvättar och använder toaletten förorenar vi vattnet. Därför måste det renas vid våra reningsverk innan det släpps ut i sjöar och vattendrag. Reningsprocessen består av tre steg, mekanisk-, biologisk- och kemisk rening.

Illustration över reningsprocessen.

Sörmland Vatten tar om hand avloppsvatten från både hushåll och industrier.

Avloppsvatten består av två olika saker:

  • Spillvatten, som i folkmun kallas avloppsvatten.
  • Dagvatten, är regn och smältvatten som rinner på hårdgjorda, täta, ytor som till exempel tak och gator.

I våra reningsverk sker rening av spillvattnet i flera olika steg innan det åter släpps ut i våra sjöar och vattendrag. Sörmland Vatten har hårda krav på reningen så att vattnet vi släpper tillbaka till naturen är så rent som möjligt och inte orsakar någon skada. I dag leds en del dagvatten till reningsverken men i framtiden kommer det dagvatten som behöver renas ha egna reningsanläggningar, eftersom föroreningsinnehållet i dagvatten skiljer sig från innehållet i spillvatten.