Vatten och Avlopp, Biogas

Reningsverk

Det största reningsverket är Rosenholm i Katrineholm.

Bild på ett reningssteg vid Rosenholm.

Tre steg i reningsprocessen

När vi badar, duschar, diskar, tvättar och använder toaletten förorenar vi vattnet. Därför måste det renas vid våra reningsverk innan det släpps ut i sjöar och vattendrag. Reningsprocessen består av tre steg, mekanisk-, biologisk- och kemisk rening.

Illustration över reningsprocessen.

Sörmland Vatten tar om hand avloppsvatten från både hushåll och industrier.

Avloppsvatten består av två olika saker:

  • Spillvatten, som i folkmun kallas avloppsvatten.
  • Dagvatten, är regn och smältvatten som rinner på hårdgjorda, täta, ytor som till exempel tak och gator.

I våra reningsverk sker rening av spillvattnet i flera olika steg innan det åter släpps ut i våra sjöar och vattendrag. Sörmland Vatten har hårda krav på reningen så att vattnet vi släpper tillbaka till naturen är så rent som möjligt och inte orsakar någon skada. I dag leds en del dagvatten till reningsverken men i framtiden kommer det dagvatten som behöver renas ha egna reningsanläggningar, eftersom föroreningsinnehållet i dagvatten skiljer sig från innehållet i spillvatten.

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.