Flens Biogas

Vi ansvarar för driften av Flens Biogas på uppdrag av Flens kommun.

Tanka biogas i Flen

På Flens biogasmack som finns på Änglundavägen kan du tanka biogas från rötning av avloppsslam samt biogas som producerats av matavfall. Biogasen är koldioxidneutral och bidrar inte till växthuseffekten. Den är därför bättre ur miljösynpunkt än fossila bränslen som bensin och diesel. När du tankar biogas är du med och bidrar till ett mer hållbart nyttjande av våra gemensamma resurser.

Betalkort

Förutom Sörmland Vattens betalkort kan du även använda VISA, MasterCard, Svensk Biogas, Fordonsgas, OKQ8 (som är kopplade till VISA eller Mastercard), Qstar tankkort, Volvokort och Skobeskortet.

Här hittar du blanketter för att ansöka om betalkort.

Miljömärkning

Vet du att? Sörmland Vattens betalkort gäller även på andra mackar som Svensk Biogas, OKQ8 samt Qstar.

Pris biogas Flen

Du som tankar biogas på Flen Biogas med Sörmland Vattens betalkort erhåller 15 öre rabatt per kilo gas.

Pris för biogas

Flens Biogas

BiogasmackPris
Fordonsgas på Flens biogasFordonsgas på Flens biogas31 kr/kg.

Priset på biogas justeras upp till 6 gånger per år eller vid behov. Nytt pris från och med 2023-03-13.