Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Arkiv för driftinformation

Här kan du se de driftmeddelanden om tidigare publicerats och som nu är åtgärdade.

Driftinformation arkiv