Rutiner hur vi fakturerar

Våra faktureringsrutiner, faktureringspolicy och när fakturorna förfaller hittar du på denna sida.

Fakturering av våra tjänster

Vatten och avloppstjänster

Du som har allmänt vatten och avlopp i din fastighet blir fakturerad för dessa tjänster sex gånger per år. Varje faktura är för en period på två månader.

Renhållningstjänster

Hur ofta vi fakturerar dig som renhållningskund beror på din tömningsintervall och vilken tjänst du har.

  • En- och tvåfamiljshus med hushållsavfallshämtning året om – faktureras varannan månad året om (6 gånger).
  • Fritidshus med avfallshämtning året om – faktureras varannan månad året om (6 gånger)
  • Fritidshus med avfallshämtning under perioden maj till september, så kallad sommarabonnemang- faktureras 3 gånger, maj-juni, juli-augusti och september.
  • Latrin faktureras en gång om året efter utskick av latrinetiketter.
  • Slamtömning faktureras efter tömning på nästkommande faktura.

Länk till våra faktureringsperioder

Fakturaberäkning
När det är en faktura som avser hela året delar du årsbeloppet med 365 (dagar) och tar det sedan gånger det antal dagar som fakturan avser. Om det gäller ett sommarabonnemang delar du årsbeloppet på sommarperiodens totala dagar (140 st), vecka 19-38 och multiplicerar med antalet dagar på fakturan.

Länk till faktureringspolicyn