Vatten och Avlopp

Vattenmätare

Nästan samtliga fastigheter som har allmänt vatten har en vattenmätare placerad i huset.

Bild på en vattenmätare.

Placering av vattenmätaren

Vattenmätaren tillhandahålls av VA-huvudmannen och förblir dennes egendom. Efter cirka 10 år tar vi in mätaren för provning, gäller villamätare, och en ny mätare sätts upp. Vid provning kontrollerar vi att mätaren mätt korrekt under de år den varit i drift.

Huvudmannen ställer krav på platsen och utrymmet runt vattenmätaren. Mätaren ska vara möjlig att läsa av, underhållas och bytas. Enligt de allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, ABVA, är det fastighetsägarens ansvar att mätarplatsen är utformad på ett av oss godkänt sätt.

Att tänka på för platsen där vattenmätaren ska sitta:

  • En fast förankrad konsol med avstängningsventiler på båda sidor om mätaren ska monteras.
  • Konsolen ska rymma mätare inklusive backventil. Mätaren finns i olika längder (bygglängd). Minsta bygglängd för våra mätare är 190 mm och max 220 mm, vilket är vanligast i en villa. För övriga byggnader/installationer kontakta Sörmland Vatten för hjälp med dimensionering och placering av mätare. (Vid lång ledningsdragning på tomtmark, före mätaren kan mätarbrunn vara nödvändig).
  • Platsen för mätaren ska vara skyddad mot frost, olämplig uppvärmning och yttre påverkan.
  • Platsen ska vara belyst och golvet samt närbeläget väggparti ska vara utfört så att det tål spill och läckage av vatten
  • Platsen ska vara lättåtkomlig och det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren, så att driftpersonal lätt kommer åt mätaren vid utbyte och service. Tänk på att du som fastighetsägare ska kunna läsa av mätaren på ett enkelt sätt.
  • Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.
  • Det är viktigt att du ser till att de avstängningsventilerna (de röda i illustrationen) fungerar.

Swedac ställer krav på byte av vattenmätare och enligt rekommendationer från Svenskt Vatten bör en mätarplats ha en konsol som består av följande tre delar:

  1. Avstängningsventiler före och efter mätaren.
  2. En mätarkonsol (bygel) som sitter fast förankrad i exempelvis en vägg.
  3. En skjutbar kopplingshylsa (teleskopsdel).

Ansvarsområden vattenmätare

Detta är den säkraste konstruktionen för mätarplatsen och minimerar skaderisken vid efterkommande mätarbyten. Med detta i åtanke har Sörmland Vatten och Avfall beslutat att det ska finnas en konsol enligt beskrivningen på alla godkända mätarplatser. Ansvaret för att att mätarplatsen uppfyller dessa krav ligger på dig som fastighetsägare.

Tips! Att jämföra den beräknade mätarställningen på din faktura med vad mätaren faktiskt visar kan vara den första indikationen på om du har en vattenläcka, så ta för vana att jämföra detta vid varje faktura. Det kan också vara bra att regelbundet läsa av sin vattenmätare och skicka in mätarställningen till oss.

 

Illustration över utformningen på mätarplatsen.

Mätarplatsens utformning.

Vattenmätaravläsning

Varje år ska din vattenmätare läsas av.

Lämna in din vattenmätaravläsning
Vattenmätare
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.