Vatten och Avlopp samt Biogas

Vi ser till att du har ett rent, friskt och gott dricksvatten i kranen, dygnet runt, året runt. När du har använt vattnet leder vi bort det och tar hand om det på ett miljöanpassat och resurssnålt sätt.

Vattenglas med tillbringare

Vad vill du läsa mer om?

Vi på Sörmland Vatten svarar för våra ägares räkning bland annat för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning och rening av avloppsvatten i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. I vår region finns det totalt 1 450 km vatten- och avloppsledningar, det motsvarar sträckan Katrineholm till Haparanda.

Projekt

Här kan du följa vårt arbete med aktuella investeringsprojekt....

Vatten

Vi tar många gånger för självklart att när vi vrider på kranen ska det komma rent dricksvatten...

Bevattningsrestriktion

Och vad är skillnaden mellan restriktion och förbud. Här förklarar vi mer!...

Vattenmätare

Nästan samtliga fastigheter som har allmänt vatten har en vattenmätare placerad i huset....

Avlopp

När vi badar, duschar, diskar, tvättar och använder toaletten förorenar vi vattnet....

Ansluta till allmänt VA

Allmänt vatten och avlopp – en investering både för miljön och fastighetsvärdet!...