Vårt mest kontrollerade livsmedel

Det dricksvatten vi levererar ut i ledningsnäten klassas som ett livsmedel. Livsmedelverket är central tillsynsmyndighet och skriver regler för hantering och kontroll av allmänna dricksvattenanläggningar samt fastställer gränsvärden för dricksvatten. Enligt bestämmelser från Livsmedelsverket ska kommunerna tillhandahålla aktuella analysresultat för allmänheten. Utgående dricksvatten kontrolleras regelbundet och är normalt av mycket god kvalitet. Du som är intresserad av att veta analysresultat för specifika ämnen är välkommen att kontakta oss eller miljökontoret i respektive kommun.

Snabba frågor och svar om dricksvatten vid kris