Taxedokument VA

Alla taxor beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Fullständiga taxedokument för VA

Alla taxor, oavsett om det är för vatten och avlopp eller renhållning så beslutas taxorna i respektive kommunfullmäktige och är kommunens dokument, följ länkarna så kommer du till respektive taxa.

Flens kommun:

Katrineholms kommun:

Vingåkers kommun: