Avgifter

Avgifter inom VA och Renhållning.

Vattenglas med tillbringare

Våra utgifter är dina avgifter.

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i kommunens egen renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om avfallshantering. Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och får inte gå med vinst.

Förfallodatum

Som kund hos oss får du sex fakturor per år....

Avgifter Renhållning

Avgifter inom Renhållning....

Avgifter Vatten och avlopp

Alla taxor, oavsett om det är för vatten och avlopp eller renhållning så beslutas taxorna i resp...

Faktureringsrutiner

Våra faktureringsrutiner, faktureringspolicy och när fakturorna förfaller hittar du på denna sid...

E-faktura

Tänk på miljön och spara tid - skaffa elektronisk faktura....

Regler och avgifter för renhållningen

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i kommunens egen renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om avfallshantering. Det är kommunfullmäktige som fastställer renhållningsordningen och som beslutar om renhållningstaxan, det vill säga vad det kostar.

Tjej som ska lämna förpackningar på en återvinningsstation

Regler och avgifter för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och får inte gå med vinst. VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i din kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter. Dessa i sin tur består av olika avgifter som varierar från kommun till kommun.

Bild på en person som fyller ett glas med vatten.

Våra utgifter är dina avgifter

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, miljöbalken samt kommunens "Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar (ABVA) är dokument som styr VA-verksamheten. Det är kommunfullmäktige som fastställer ABVA och som beslutar om VA-taxan, det vill säga vad det kostar. Avgifter tas ut för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningarna.

Självservice
Bild på en grundvattendamm.