Brukningsavgift bostadsfastighet

Brukningsavgifter betalar man årligen för att man har allmänt vatten och avlopp. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på mängden vatten man förbrukar.

Brukningsavgifter Flen

2024 Brukningsavgifter VA Flen

AvgiftPris exkl.moms Pris inkl.moms
Fast avgift för bostadsfastighet per årFast avgift för bostadsfastighet per år3116,003895,00
Avgift för lägenhet/bostadsenhet och årAvgift för lägenhet/bostadsenhet och år2512,803141,00
Avgift per m³ vattenAvgift per m³ vatten36,0045,00

Brukningsavgifter Flen

2023 Brukningsavgifter Flen

AvgiftPris exkl.moms Pris inkl.moms
Fast avgift för bostadsfastighet per årFast avgift för bostadsfastighet per år2 752,80,003 441,00
Avgift för lägenhet/bostadsenhet och årAvgift för lägenhet/bostadsenhet och år2 220,002 775,00
Avgift per m³ vattenAvgift per m³ vatten31,2039.00

Brukningsavgifter Katrineholm

2024 Brukningsavgifter VA Katrineholm

AvgiftPris exkl. momsPris inkl. moms
Fast avgift för bostadsfastighet per årFast avgift för bostadsfastighet per år2649,603312,00
Avgift för lägenhet/bostadsenhet och årAvgift för lägenhet/bostadsenhet och år2060,802576,00
Avgift per m³ vattenAvgift per m³ vatten23,2029,00

Brukningsavgifter Katrineholm

2023 Brukningsavgifter Katrineholm

AvgiftPris exkl. momsPris inkl. moms
Fast avgift för bostadsfastighet per årFast avgift för bostadsfastighet per år2 376,002 970,00
Avgift för lägenhet/bostadsenhet och årAvgift för lägenhet/bostadsenhet och år1 848,002 310,00
Avgift per m³ vattenAvgift per m³ vatten19,7624,70

Brukningsavgifter VA Vingåker

2023/2024 Brukningsavgifter VA Vingåker

AvgiftPris exkl. momsPris inkl. moms
Fast avgift för bostadsfastighet per årFast avgift för bostadsfastighet per år2 748,003 435,00
Avgift för lägenhet/bostadsenhet och årAvgift för lägenhet/bostadsenhet och år1 877,602 347,00
Avgift per m³ vattenAvgift per m³ vatten33,6042,00