Vatten och Avlopp

En flicka med en planta framför sig.

Vatten och avlopp

Vad kan vi hjälpa dig med inom vatten och avlopp?

Avgifter Vatten och avlopp

Alla taxor, oavsett om det är för vatten och avlopp eller renhållning så beslutas taxorna i resp...

Lämna in din vattenmätaravläsning

Här skickar du in din vattenmätaravläsning...

Blanketter VA

Här kan du uträtta mycket av dina ärenden....

Ansökan om reduktion av VA-avgift

När du har haft en vattenläcka kan du ansöka om reduktion, fyll i följande blankett....

Vill du få våra SMS?

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra hän...

Vad kostar min anläggningsavgift?

Här får du en uppskattad kostnad för att ansluta till allmänt VA för ett småhus.

Räkna ut ditt pris här

Här visas din beräknade anläggningsavgift utifrån normala anslutnings-förhållanden. Andra faktorer kan spela in så att priset påverkas.

Framdragning av servisledningar till förbindelsepunkt: 0 kronor

Upprättande av förbindelsepunkt: 0 kronor

Avgift beräknad på tomtyta: 0 kronor

Lägenhetsavgift: 0 kronor

Total kostnad

0 kronor*

Priser visas inklusive moms.
*Detta är ditt beräknade totalpris enligt gällande taxa (2021, 2022, 2023 samt 2024). Justeringar kan komma att ske.

Övriga ärenden

Vad kan vi hjälpa till med?

Blanketter övriga ärenden

Här kan du uträtta många av dina ärenden!...

Autogiro

Vill du betala med autogiro? Då behöver du beställa en blankett....

Flyttanmälan

Då behöver du beställa en flyttblankett....

Felanmälan

Här kan du rapportera in din felanmälan....

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.