Sponsring

Föreningar, organisationer och event som är placerade och har en lokalt förankrad verksamhet samt har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet i Flens, Katrineholms och/eller Vingåkers kommun kan ansöka om sponsring från Sörmland Vatten.

Bild från ett event.

Sök sponsring för din förening, organisation eller event

Sörmland Vatten arbetar med samhällsviktiga tjänster som renhållning, vatten, avlopp samt biogas. Varje dag inkluderar bolaget miljö och hållbarhet i arbetet.

Sponsring är ett samarbete mellan Sörmland Vatten och föreningar/organisationer i samhället för en hållbar framtid. Sponsringspolicyn berättar om hur din förening eller organisation kan söka sponsring, hur du ska göra och när.

Läs sponsringspolicyn här

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte vinstdrivande. Det maximala beloppet för att ansöka om ekonomiska medel är fastställt till 10.000 kr.

Denna typ av sponsring kan din förening eller organisation få:

  • Ekonomiska medel för motiverade insatser i förening eller organisation.
  • Kranvatten vid event exempelvis vattenkärra.
  • Profilprodukter exempelvis vattenflaskor.
  • Föredrag om våra samhällsviktiga tjänster.
  • Skyltmaterial för sortering på event, se bilaga ”hållbart event”.
  • Annat enligt överenskommelse.

Hur du ansöker om sponsring

Fyll i blanketten Sponsringsansökan och skicka den till oss på Sörmland Vatten.

Nästa tillfälle för möjlig ekonomisk sponsring är den 31 oktober 2024.

Läs mer om oss

Dagligen ombesörjer vi produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten, produktion och försäljning av fordonsgas samt omhändertagande av kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall.

Om oss