Sponsring

Föreningar, organisationer och event som är placerade och har en lokalt förankrad verksamhet samt har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet i Flens, Katrineholms och/eller Vingåkers kommun kan ansöka om sponsring från Sörmland Vatten.

Bild från ett event.

Sök sponsring för din förening, organisation eller event

Vi på Sörmland Vatten vill med vår sponsring främja idrotts-, barn- och ungdomsverksamhet i vår region och våra ägarkommuner Katrineholm, Flen, Vingåker. Sponsring är en del av vårt engagemang gällande samhällsansvar och hållbarhetsarbete.

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta. Syftet med sponsring är att berörda parter uppnår specifika värden. För Sörmland Vatten är det också viktigt att nå ut med kunskapshöjande budskap inom miljöfrågor, VA och renhållning.

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte vinstdrivande. Det maximala beloppet för att ansöka om ekonomiska medel är fastställt till 10.000 kr.

Vi kan sponsra med:

• ekonomiska medel upp till 10 000 kr
• kranvatten, exempelvis vattenkärra
• profilprodukter, exempelvis vattenflaskor
• föredrag
• annat än ovan angivet enligt överenskommelse.

Hur du ansöker om sponsring

Vår sponsringspolicy är under uppdatering och publiceras under maj 2024.
Fyll i blanketten Sponsringsansökan och skicka den till oss på Sörmland Vatten.

Nästa tillfälle för möjlig ekonomisk sponsring är den 31 oktober 2024.

Läs mer om oss

Dagligen ombesörjer vi produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten, produktion och försäljning av fordonsgas samt omhändertagande av kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall.

Om oss