Ägare och styrelse

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftbolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Bolaget har en styrelse sammansatt av ledamöter från respektive kommunbolag.

Bild på en ordförandeklubba.

Styrelse och ägarförhållande

Styrelsen

  • Carl-Magnus Fransson, ordförande
  • Roger Larsson, vice ordförande
  • Stefan Sandberg, ledamot
  • Arne Lundberg, ledamot
  • Guy Johansson. ledamot
  • Tony Karlsson, ledamot
  • Emma Bäck, ledamot
  • Mats Karlsson, ledamot
  • Monica Granström, ledamot

Ägarförhållande

Ägarna till Sörmland Vatten och Avfall AB är Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB.Vd i Sörmland Vatten är Asoos Rasool.