Informationsmaterial

Lär dig mer om vår verksamhet!

Bild på elever i klassrummet.

Här har vi samlat kunskapshöjande material

Vi arbetar aktivt för att sprida kunskap om varför vi inte ska ”fulspola”, hur man minimerar sitt avfall, återvinner och värnar om vattnet. Vi vill tillsammans med våra invånare och speciellt våra skolelever arbeta för en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Lär dig mer om vatten

Här kan du lära dig mer om hur ett vattenverk fungerar och hur vattnets kretslopp ser ut.

Om vatten

Virtuellt studiebesök på reningsverket

Följ avloppsvattnets väg genom reningsverket!

Se turen här
Handledning till turen

Klimatsmart livsmedelskonsumtion

Vi har tagit fram ett skolmaterial som riktar sig till skolklasser årskurs 4-5.

Skolmaterial

Informationsmaterial hushållsavfall

Här finns informationsmaterial kring hushållsavfall (matavfall, farligt avfall).

Om hushållsavfall

Ritmallar och tipspromenad

Är du kreativ och vill hjälpa Droppen, Kärlet och Hållaren att få färg? Du får också hjälpa till att sortera genom att dra rätt sak till toaletten. Eller varför inte anordna en tipspromenad?

Ritmall och tipspromenad

Våra filmer

Se våra filmer där Hållaren berättar hur du får gröna påsar, eller hur matavfall sorteras. Vi har många kunskapshöjande filmer på vår youtube-kanal.

Våra filmer