Vår organisation

Genom vår höga kunskap och goda kvalitet skapar vi hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer.

Bild på ett kärl, en bil på väg samt en pojke som hoppar från en brygga.

Vad önskar du läsa mer om?

Sörmland Vatten är en del av vardagen för kommuninvånarna i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner​, då vi levererar dricksvatten samt omhändertar avloppsvatten och kommunalt avfall. Vår vision är att vara ett föredöme med service och miljö i fokus.

Organisation

Sörmland Vatten är ett driftbolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. ...

Ägare och styrelse

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftbolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kom...

Miljö och hållbarhet

Sörmland Vatten och Avfall AB arbetar aktivt med miljö, kvalitet och hållbarhet varje dag....

Ordlista

I våra ordlistor förklaras ord och begrepp som används inom VA och renhållning....

Jobba hos oss

Är du vår nya kollega?...

Sponsring

Föreningar, organisationer och event som är placerade och har en lokalt förankrad verksamhet samt...