Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är en engångsavgift som man betalar när förbindelsepunkten är upprättad och meddelad.

Anläggningsavgifter

2023/2024 Anläggningsavgifter

AvgiftPris exkl.moms Pris inkl.moms
Servisledning, tre nyttigheterServisledning, tre nyttigheter56 000 70 000
Förbindelsepunktsavgift, tre nyttigheterFörbindelsepunktsavgift, tre nyttigheter50 400 63 000
Pris per m² tomtyta Pris per m² tomtyta 53,12 66,40
Pris per lägenhet/bostadsenhet Pris per lägenhet/bostadsenhet 26 400 33 000

Anläggningsavgifterna är oförändrade 2024.