Om Rosenholm biogas

Vi driver biogasmacken Rosenholm Biogas på uppdrag av Katrineholm Vatten och Avfall AB.

Tanka biogas

På Rosenholm Biogas kan du tanka biogas från rötning av avloppsslam vid Rosenholms avloppsreningsverk samt biogas som producerats av matavfall. Biogasen är koldioxidneutral och bidrar inte till växthuseffekten. Den är därför bättre ur miljösynpunkt än fossila bränslen som bensin och diesel. När du tankar på Rosenholm Biogas är du med och bidrar till ett mer hållbart nyttjande av våra gemensamma resurser.

Betalkort

Förutom Sörmland Vattens betalkort kan du även använda VISA, MasterCard, Svensk Biogas, Fordonsgas, OKQ8 (som är kopplade till VISA eller Mastercard), Qstar tankkort, Volvokort och Skobeskortet.

Här hittar du blanketter för att ansöka om betalkort.

Miljömärkning

Vet du att? Sörmland Vattens betalkort gäller även på andra mackar som Svensk Biogas, OKQ8 samt Qstar.

Pris biogas Rosenholm

Du som tankar biogas på Rosenholm Biogas med Sörmland Vattens betalkort erhåller 15 öre rabatt per kilo gas.

Pris för biogas

Rosenholm Biogas

BiogasmackPris
Fordonsgas på Rosenholm biogas från och med 22 november 2023Fordonsgas på Rosenholm biogas från och med 22 november 202329 kr/kg

Priset på biogas justeras upp till 6 gånger per år eller vid behov. Nytt pris från och med 2023-03-13.