Självservice - VA

Här kan du uträtta mycket av dina ärenden.

Bild på en person som fyller ett glas med vatten.

Blanketter som rör ärenden inom vatten och avlopp

Servisanmälan, för att ansluta din fastighet till det allmänna ledningsnätet måste en servisanmälan fyllas i, det kan du göra här.

Färdiganmälan, fylls i när arbetet är färdigt på din fastighet.

Anmälan från fastighetsägare vid källaröversvämning

Anmälan om installation av fettavskiljare

Dispensansökan fettavskiljare

Anmälan om installation av oljeavskiljare

Anmälan om installation av sprinkler

Blankett för nyckel till vattenkiosk
Blanketten ska vara Sörmland Vatten tillhanda senast 24 timmar innan nyckel kan hämtas ut (frånräknat lördag, söndag och helgdag).