Brukningsavgift Annan fastighet

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål.

Annan fastighet Flen

2024 Annan fastighet VA Flen

AvgiftPris exkl. momsPris inkl. moms
Fast avgift per år Fast avgift per år 3116,003895,00
Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta 292,00365,00
Avgift per m³ vatten Avgift per m³ vatten 36,0045,00

Annan fastighet Flen

2023 Annan fastighet Flen

AvgiftPris exkl. momsPris inkl. moms
Fast avgift per år Fast avgift per år 2 752,80 3 441,00
Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta 257,60322,00
Avgift per m³ vatten Avgift per m³ vatten 31,2039,00

Annan fastighet Katrineholm

2024 Annan fastighet VA Katrineholm

AvgiftPris exkl. momsPris inkl. moms
Fast avgift per år Fast avgift per år 2649,603312,00
Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta 245,60307,00
Avgift per m³ vatten Avgift per m³ vatten 23,2029,00

Annan fastighet Katrineholm

2023 Annan fastighet Katrineholm

AvgiftPris exkl. momsPris inkl. moms
Fast avgift per år Fast avgift per år 2 376,002 970,00
Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta 220,00275,00
Avgift per m³ vatten Avgift per m³ vatten 19,7624,70

Annan fastighet Vingåker

2023/2024 Annan fastighet VA Vingåker

AvgiftPris exkl. momsPris inkl. moms
Fast avgift per år Fast avgift per år 2 748,00 3 435,00
Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta Avgift per påbörjad 100-tal m² tomtyta 229,80286,25
Avgift per m³ vatten Avgift per m³ vatten 33,60 42,00