Vattenmätarbrunn

Om servisledningen är längre än 100 meter från förbindelsepunkten, och/eller det finns en gemensamhetsanläggning ska en mätarbrunn installeras.

Bild på ett hus som ligger vid vattnet.

När ska en mätarbrunn installeras?

Om servisledningen är längre än 100 meter från förbindelsepunkten, och/eller det finns en gemensamhetsanläggning ska en mätarbrunn installeras.

Sörmland Vatten och Avfall AB ställer samma grundläggande krav på en vattenmätarplats i en brunn som på en mätarplats inomhus. Om du har en eller flera mätare i en vattenmätarbrunn är du också ansvarig för brunnen.

Mätarbrunnen ska ha en låsbar lätt manövrerbar lucka som är placerad 100 – 200 millimeter över markytan.

 Krav på mätarbrunn:

  • Vattenmätaren monteras på mätarkonsol med flexibla slangar av silikon så att det går att lyfta upp hela konsolen vid mätarbyte, avstängning samt avläsning. Konsolen ska vara försedd med funktionsdugliga avstängningsventiler.
  • Minsta diametern på mätarbrunn är 400mm för att vattenmätaren ska få plats.
  • Mätarbrunnen får inte placeras inom trafikerat område och ska vara lättåtkomlig.
  • Mätarbrunnen ska vara tät så att inget in läckage sker.
  • Mätarbrunnen tillhör fastighetsägaren.
  • Utanför verksamhetsområde är det krav på mätarbrunn.
  • Mätarbrunnen ska godkännas av Sörmland Vatten och Avfall AB.

 

Bild på en mätarbrunn