Vatten och Avlopp

Vattenmätarbrunn

lorem

Bild på ett hus som ligger vid vattnet.

När ska en mätarbrunn installeras?

Vi på Sörmland Vatten ställer samma grundläggande krav på en vattenmätarplats i en brunn som på en mätarplats inomhus. Om du har en eller flera mätare i en vattenmätarbrunn är du också ansvarig för brunnen. Mätarbrunnen ska ha en låsbar lätt manövrerbar lucka som är placerad 100 – 200 millimeter över markytan.

Krav på mätarbrunn:

  • Golvet i brunnen ska vara fritt från slangar och kopplingar.
  • Isolering och skräp behöver avlägsnas innan byte av vattenmätare.
  • Vattenmätaren monteras på mätarkonsol med flexibla slangar av silikon så att det går att lyfta upp hela konsolen vid mätarbyte, avstängning samt avläsning. Konsolen ska vara försedd med funktionsdugliga avstängningsventiler.
  • Platsen ska vara tydligt markerad med skylt på fast stolpe.
  • Mätarbrunnen får inte placeras inom trafikerat område och ska vara lättåtkomlig.
  • Mätarbrunnen ska vara tät så att inget inläckage sker.
  • Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.
  • Mätarbrunnen tillhör fastighetsägaren.
  • Utanför ett verksamhetsområde är det krav på mätarbrunn.
  • Mätarbrunnen ska godkännas av Sörmland Vatten.

 

Bild på en vattenmätarbrunn.

Mätarbrunn med tillhörande konsol.

Vattenmätaravläsning

Här kan du lämna in din vattenmätaravläsning.

Lämna in din vattenmätaravläsning här
Bild på en diskbänk med vattenkran.