Miljöbalken

Flens kommun:

ABVA – Allmänna bestämmelser för användande av Flens kommuns allmänna vatten- och avloppssanläggning samt information till fastighetsägare

VA-policy

VA-plan

Dagvattenpolicy Flen

Katrineholms kommun:

ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare

VA-policy

VA-plan

Dagvattenpolicy

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Vingåkers kommun:

ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Vingåkers kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar 

VA-policy

VA-plan

Dagvattenpolicy

Broschyr om ABVA

Läs vår förenklade broschyr om ABVA: Råd och anvisningar

I ABVAn hittar du uppgifter om:

  • Vilka rättigheter och skyldigheter huvudmannen har
  • Vilka rättigheter och skyldigheter fastighetsägaren har
  • Vad som gäller vid anslutning till den allmänna VA-anläggningen
  • Hur den allmänna dricksvatten- respektive avloppsanläggningen får användas
  • Vad som ingår i den allmänna VA-anläggningen
  • Juridisk ansvarsfördelning och kostnadsfördelning
  • Förbindelsepunkters läge