Vatten och Avlopp, Biogas

Spillvatten

Spillvatten är det många kallar avloppsvatten.

Bild på renssilen i en diskho.

Spillvatten eller avloppsvatten

Spillvatten kan komma från såväl hushåll som industri, biltvättar och andra verksamheter. Spillvatten från hushåll består av spillvatten från toaletter (klosettvatten) samt från bad, disk och tvätt (BDT-vatten). Spillvatten är ofta det vi kallar för avloppsvatten.

Ibland talar vi också om så kallat ”tillskottsvatten” eller ”ovidkommande vatten” och då menar vi takvatten, dräneringsvatten och inläckande regn- och grundvatten, som i varierande grad tillförs avloppssystemet.

Avloppet är ingen papperskorg

Allt som spolas ned i avloppet hamnar i våra pumpstationer och reningsverk där det behandlas och renas i flera omfattande steg. När fel saker spolas ned i toaletten störs processen och hindrar oss från att återföra näring till kretsloppet. Därför är grundregeln att endast sådant som passerat genom kroppen samt toalettpapper får spolas ned.

Toaletten är till för kiss, bajs och toalettpapper. I en skräphink bredvid kastar du bindor, trosskydd, tamponger, kondomer, bomullstops, tandtråd, våtservetter, tvättlappar och pappershanddukar. Överblivna läkemedel lämnas till närmaste apotek och allt som är farligt avfall ska självklart lämnas till en återvinningscentral.

Har du verksamhet?

Läs mer i vår handbok för verksamheter som är anslutna till Sörmland Vattens olika reningsverk.

Handbok (pdf)
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.