Från grundvatten till kranvatten

Vi ställer höga krav på dricksvattnets kvalité. Skadliga bakterier eller hälsovådliga ämnen får inte finnas i dricksvattnet. Främst vill vi använda grundvatten som råvara för vårt dricksvatten. Det kan vara svårt att få tag på grundvatten i tillräcklig mängd för till exempel allmän vattenförsörjning, istället använder man då ytvatten från en sjö eller ett vattendrag, som ofta finns i stora mängder. Dock krävs en ganska omfattande beredning innan vattnet kan distribueras som dricksvatten. Tillgången till grundvatten kan ökas genom konstgjord grundvattenbildning, infiltration. Det går till så att man pumpar upp ytvatten och låter det filtreras i en grusås för att sippra vidare ner till ett grundvattenmagasin.

Flens kommun

Dricksvatten till Flens tätort, Hälleforsnäs, Mellösa, Orrhammar fritidsområde, Skebokvarn, Sparreholm och Yxtaholm fritidsområde sker från Katrineholms kommun, läs mer om den processen nedan. Områdena Bettna, Malmköping och Vadsbro har alla eget vattenverk och alla nyttjar naturligt grundvatten till sitt dricksvatten. I Bettna behandlas vattnet med sandfilter, oxidering av järn och mangan, UV-ljus samt pH-justeras. I Vadsbro är det avhärdning med salt samt UV-ljus och pH-justeras. Malmköping behandlas med UV-ljus och pH-justeras.

Katrineholms kommun

Från en sjö tas ett råvatten upp. Det pumpas till dammar där vattnet infiltreras ner till grundvattnet och blir då ett konstgjort grundvatten. Efter ca två till tre månader har vattnet färdats i åsen till uttagsbrunnarna och vattenverket. I vattenverket behandlas vattnet med bland annat UV-ljus, pH-justeras innan det pumpas ut i ledningsnätet och vattentornet. Områdena Bie, Björkvik samt Äs/Äsköping har alla egna vattenverk. I dessa områden kommer dricksvattnet från naturligt grundvatten. Vattnet behandlas endast med UV-ljus innan det pumpas ut till hushållen.

Vingåkers kommun

Dricksvattnet i Vingåkers tätort, Högsjö, Baggetorp, Marmorbyn, Viala, Gillbergatorp och Läppe är ett ytvattenpåverkat grundvatten. Vattnet behandlas med sandfilter och UV-ljus innan det förs vidare ut i ledningsnätet.

Ålsäter har ett konstgjort grundvatten från Katrineholm.
Forsby och Österåker har båda egna vattenverk och använder naturligt grundvatten till sitt dricksvatten. I Forsby behandlas vattnet med UV-ljus, avhärdningsfilter och radonavskiljare. I Österåker behandlas vattnet med UV-ljus och avhärdningsfilter innan det pumpas ut till hushållen.