Biogas

Som ett led i att skapa mervärde för boende i vår region och vårt arbete att ständigt förbättra vår miljö, ser vi det som en naturlig del i vår verksamhet att driva och utveckla våra biogasmackar.

EN hand som håller i en planta.

Vad vill du läsa mer om?

Läs om biogasmackar i vår region och om kretsloppet för biogas.

Rosenholm Biogas

Vi driver biogasmacken Rosenholm Biogas på uppdrag av Katrineholm Vatten och Avfall AB. ...

Biogasens kretslopp

Så här går processen kring biogas till....

Flens Biogas

Vi ansvarar för driften av Flens Biogas på uppdrag av Flens kommun....