Miljömärkning av vår biogas

Rosenholm Biogas i hjärtat av Sörmland

Klimatpåverkan

Miljömärkning av vår biogasprodukt

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att utforma krav på hur drivmedelsleverantörer ska presentera information om drivmedels klimat- och miljöpåverkan. Informationen ska vara tillgänglig i form av en tydlig märkning på stationer från och med den 1 oktober 2021. På våra biogasstationer i Katrineholm och Flen hittar du information om hur mycket mindre din tankning påverkar miljön jämfört med om du tankar ett fossilt drivmedel. Vi kommer uppdatera denna märkning årligen.

100% förnybar biogas

Vår biogas är baserad på 100% förnybar biogas som produceras i vår anläggning Rosenholm Biogas i hjärtat av Sörmland. Råvaran består av avloppsslam och slaktavfall. Biogas är den produkt som har lägst klimatpåverkan jämfört mot fossila drivmedel.

 

Dubbel klimatvinst med certifierat avloppsslam

Förutom att biogasen ersätter fossila bränslen så ger också det producerade avloppsslammet minskade växthusgasutsläpp. När rötresten används som gödning på åkermark och ersätter mineralgödsel binds mer kol i marken och dessutom undviker vi utsläpp från den energikrävande mineralgödselproduktionen.

KLIMATPÅVERKAN

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 11,5 g CO2ekv/MJ (LCA)

 

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.