Miljömärkning av vår biogas

Biogas i hjärtat av Sörmland

Klimatpåverkan

Miljömärkning av vår biogasprodukt

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att utforma krav på hur drivmedelsleverantörer ska presentera information om drivmedels klimat- och miljöpåverkan. Informationen ska vara tillgänglig i form av en tydlig märkning på stationer från och med den 1 oktober 2021. På våra biogasstationer i Katrineholm och Flen hittar du information om hur mycket mindre din tankning påverkar miljön jämfört med om du tankar ett fossilt drivmedel. Vi kommer uppdatera denna märkning årligen.

100% förnybar biogas

Vår biogas är baserad på 100% förnybar biogas som produceras i vår anläggning Rosenholm Biogas i hjärtat av Sörmland. Råvaran består av avloppsslam. Biogas är den produkt som har lägst klimatpåverkan jämfört mot fossila drivmedel.

 

Dubbel klimatvinst med certifierat avloppsslam

Förutom att biogasen ersätter fossila bränslen så ger också det producerade avloppsslammet minskade växthusgasutsläpp. När rötresten används som gödning på åkermark och ersätter mineralgödsel binds mer kol i marken och dessutom undviker vi utsläpp från den energikrävande mineralgödselproduktionen.

KLIMATPÅVERKAN

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 17,45 g CO2ekv/MJ (LCA)