Tvätta bilen rätt

En blytung anledning till att tvätta bilen på biltvätten är att biltvätt hemma förgiftar sjö och hav.

Bild på en bil inuti en biltvätt.

Biltvättartid

När du spolar av bilen rinner miljöfarliga tungmetaller ner i dagvattenbrunnar och vidare till närmaste vattendrag, sjö eller hav – utan att passera ett reningsverk.

Bilar ska inte tvättas hemma

När du spolar av bilen rinner hälso- och miljöfarliga oljerester och tungmetaller ner i dagvattenbrunnar och vidare, helt orenat, till närmaste sjö eller hav. Det förgiftar miljön för fiskar, skaldjur, vattenlevande organismer och badande barn. Vem vill simma i olja, kadmium, bly, nickel, krom och zink? Visst, miljömärkta rengöringsmedel är bra, men det räcker inte. Bilen ska tvättas på en biltvätt, och allra helst på en miljömärkt biltvätt.

Om jag tvättar i garaget då?

Tvättar du bilen i garaget leds vattnet orenat till kommunens reningsverk. De miljöfarliga ämnena i tvättvattnet stör reningsprocesserna i reningsverket och försämrar slammets kvalitet.

Vad är det som gör den stora skillnaden om jag tvättar på en biltvätt?

Det bästa sättet ur miljösynpunkt, är att tvätta sitt fordon i en automattvätt eller gör-det-själv-hall. På de flesta biltvättsanläggningar finns reningsverk för att rena avloppsvattnet från tvätten, vissa återanvänder även tvättvattnet. Vid reningen avskiljs en stor del av de föroreningar som annars följer med avloppsvattnet och hamnar i reningsverket. Även om du inte kan välja en biltvätt med eget reningsverk bör du ändå tvätta bilen på någon biltvättanläggning eller gör-det-själv-hall. Då passerar åtminstone vattnet en oljeavskiljare, där oljor och metallhaltigt slam skiljs bort innan det leds vidare till kommunens reningsverk.