Gör skillnad: Att spola rätt är lätt.

Välkommen till Sörmland Vattens informativa sida om att spola ned rätt saker i toaletten! Vi är här för att ge dig viktig information och råd för att hjälpa dig att ta hand om ditt avloppssystem på bästa möjliga sätt. Genom att följa några enkla tips kan vi tillsammans minska risken för stopp och skador i avloppet, samtidigt som vi bidrar till att bevara miljön.

Börja med att se filmen: Det är lätt att spola rätt! (youtube.com)

Varför är det viktigt? Att spola ned felaktiga föremål i toaletten kan orsaka allvarliga problem både för dig som själv och för samhället som helhet. Det kan leda till stopp i avloppet, ökade underhållskostnader och till och med skador på avloppssystemet och miljön. Genom att vara medveten om vad som är lämpligt att spola ned kan vi undvika dessa problem och främja hållbara avloppsvanor.

Vad kan jag spola ned? Vi rekommenderar att endast spola ned kiss, bajs och papper. Allt annat material, våtservetter, hushållspapper, bomullspinnar, mediciner och andra föremål, ska inte spolas ned i toaletten. Genom att hålla oss till dessa tips kan vi bidra till att hålla våra avloppssystem fria från stopp och problem.

Hur kan jag bidra? Genom att följa dessa enkla tips kan du göra en stor skillnad:

  1. Var medveten: Se till att du och din familj är medvetna om vad som är lämpligt att spola ned i toaletten.
  2. Sprid budskapet: Berätta för dina grannar och vänner om vikten av att spola ned rätt saker i toaletten.
  3. Del med dig: Berätta för oss hur du gör för att endast spola ned rätt saker i toaletten. Hjälp oss att tipsa andra!

Chatta med vår Kundservice eller ring 0150-800 100: Kontakt | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)