Vatten och Avlopp

Pågående projekt

Här kan du följa vårt arbete med aktuella investeringsprojekt.

Bild på pågående projekt.

Våra omvandlingsområden

Bor du i Fornbo, Fållökna, Malmsjöberg, Orrhammar eller Ålsäter? Då ska du läsa mer om ditt område här.

Se områdena här

Pågående projekt

För tillfället har vi 6 pågående projekt.

 • Schaktarbete i Hagsjö, Björkvik

  För att säkerställa en driftsäker bortledning av spillvatten (avloppsvatten) kommer Sörmland Vatten att byta ut en spillvattenledning som delvis är förlagd på fastigheten Tjärsta S:1. ...

  Läs inlägg
 • Överföringsledning Malmköping – Flen

  2021-03-31 Utmed grusvägen in till Malmsjöberg pågår schakt och sprängning av berg samt nedläggning av ledningarna. Då arbete pågår i grusvägen in till området ...

  Läs inlägg
 • Fabriken, Sparreholm

  Pumpstationen är gammal och ska bytas ut mot moderna pumpstationer med hus för att underhåll ska kunna ske på ett bra sätt. Uppställningsplats för servicefordon kommer att iordningställas i...

  Läs inlägg
 • Strandvägen och Sjölandsvägen, Katrineholm

  Ombyggnad av pumpstationer Gäller Strandvägen och Sjölandsvägen i Katrineholm. Alla pumpstationerna är från 70-talet eller äldre och ska bytas ut mot moderna pumpsta...

  Läs inlägg

Senaste driftinformation

Läcksökning i Bettna startar 17 juni