Vatten

Vi tar många gånger för självklart att när vi vrider på kranen ska det komma rent dricksvatten, så är det vanligtvis i Sverige, men kanske inte för all framtid?

Liten flicka dricker vatten ur glas

Vatten – vårt viktigaste livsmedel

Dricksvatten är den billigaste hälsodrycken som alltid finns i en kran nära dig. Sveriges kommuner producerar nästan 1 000 miljoner kubikmeter dricksvatten per år till närmare 8 miljoner människor.

Varifrån kommer dricksvattnet?

Råvaran till dricksvattnet kallas råvatten och kommer ursprungligen från ytvatten eller grundvatten. Hälften av allt vatten som används till dricksvatten i Sverige kommer från ytvatten, det vill säga sjöar eller rinnande vattendrag. Den andra hälften fördelar sig lika mellan naturligt grundvatten och så kallat konstgjort grundvatten. Det senare används ofta när befintligt grundvatten inte räcker till. Låter man ytvatten passera genom ett markgruslager, till exempel en grusås, får man ett konstgjort grundvatten. Grundvatten tas upp ur grävda eller borrade brunnar.

Kranvatten

Ta del av våra tips på hur du kan värna om vattnet!

Kranvatten

Missfärgat vatten i kranen

Vad ska du tänka på om du upptäcker att vattnet i kranen är missfärgat?

Missfärgat vatten

Har din brunn sinat?

Kontakta vår kundservice för att boka en tid då vi kan leverera vatten med en tankbil.

Sinad brunn