Självservice

Scrolla ner till rätt område: Renhållning, Vatten och Avlopp, Biogas, Övriga ärenden

En flicka med en planta framför sig.

Renhållning

Vad kan vi hjälpa dig med inom renhållning?

Avgifter Renhållning

Avgifter inom Renhållning....

Beställ grovavfallshämtning

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra skäl inte ka...

Beställ slamtömning

Tömningen utförs inom åtta dagar, räknat från nästkommande vardag efter beställning. ...

Blanketter och länkar renhållning

Här kan du uträtta många av dina ärenden...

Beställ latrinhämtning

Vill du få våra SMS?

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra hän...

När hämtas mina sopor?

Skriv din adress så ser du enkelt vilken dag och vecka vi hämtar ditt hushållsavfall.

Vatten och avlopp

Vad kan vi hjälpa dig med inom vatten och avlopp?

Avgifter Vatten och avlopp

Alla taxor, oavsett om det är för vatten och avlopp eller renhållning så beslutas taxorna i resp...

Lämna in din vattenmätaravläsning

Här skickar du in din vattenmätaravläsning...

Blanketter VA

Här kan du uträtta mycket av dina ärenden....

Ansökan om reduktion av VA-avgift

När du har haft en vattenläcka kan du ansöka om reduktion, fyll i följande blankett....

Vill du få våra SMS?

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra hän...

Biogas

Vad kan vi hjälpa dig med inom biogas?

Blanketter Biogas

Här kan du uträtta mycket av dina ärenden...

Övriga ärenden

Vad kan vi hjälpa till med?

Blanketter övriga ärenden

Här kan du uträtta många av dina ärenden!...

Autogiro

Vill du betala med autogiro? Då behöver du beställa en blankett....

Flyttanmälan

Då behöver du beställa en flyttblankett....

Felanmälan

Här kan du rapportera in din felanmälan....

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.