Vatten och Avlopp

Fett i avloppet

Fett som släpps ut i avloppsledningsnätet skapar stora problem, då fettet kyls ner, stelnar och fastnar på väggarna i ledningarna.

Bild på renssilen i en diskho.

Ta hand om avloppetText som säger fett lätt att göra rätt.

Det är fett lätt att göra rätt, men ändå hälls mängder av olja, varmt smör och margarin ut, för visst är det flytande i början men vad händer när det rinner ner i avloppsrören? Jo, det kyls ner och bildar en fast klump. Resultatet? Översvämning, övergödning och ökade kostnader.

Det är många av våra kommuninvånare som häller ut smör, olja och margarin i vasken när de stekt färdigt. Det får kostsamma konsekvenser för både miljö och ekonomi. Fett som släpps ut i avloppsledningsnätet skapar stora problem, då fettet kyls ner, stelnar och fastnar på väggarna i ledningarna och till sist orsakar det avloppsstopp. Antalet fall där fett orsakar stopp i avloppssystemet har fördubblats under de senaste tio åren och sådana avloppsstopp kan i vissa fall leda till källaröversvämningar och att orenat vatten rinner ut och förorenar våra sjöar och vattendrag. Höga halter av fett i avloppsvattnet har dessutom en negativ inverkan på reningen i avloppsreningsverken.

Fettproppar i ledningsnätet måste spolas bort med hjälp av en spolbil och om det inte går att spola bort kan det vara tvunget att gräva upp och byta ut ledningen. Saneringen och framför allt att byta ut en ledning är väldigt kostsam.

Vi tror dock att de flesta vill göra rätt, men de förstår inte konsekvenserna av att låta fettet rinna ner i avloppet. Därför vill vi öka kunskapen kring hanteringen av fettet – att det är fett lätt att göra rätt!

Det bästa är att först samla det överblivna (rinnande) fettet med hjälp av en fett-tratt (vanlig tratt) i en PET-flaska. Den slänger du sedan i ditt hushållsavfall. Det stelnade fettet torkar du ur stekpannan med hushållspapper som du också lägger i hushållsavfallet.

En instruktion på att olja inte ska hällas i avloppet utan samlas upp i en flaska.

 

Lämna stora mängder matfett på återvinningscentralen

Om du använder större mängder olja, till exempel om du friterar mat, ska du hälla den använda och avsvalnade oljan i en förpackning som kan förslutas – till exempel en mjölkförpackning med skruvkork. Lämna sedan förpackningen i miljöstationen på återvinningscentralen. Det är endast frityr- och matolja som kan lämnas och inte andra typer av matfett.

Fettavskiljare

Bra att veta är att restauranger, kaféer, bagerier och andra verksamheter som släpper ut mer fett än ett vanligt hushåll måste ha en fettavskiljare som fångar upp fettet.

Fettavskiljare
Bild på fett som stelnat i ett avloppsrör.