Vatten och Avlopp

Ansluta till allmänt vatten och avlopp

Allmänt vatten och avlopp – en investering både för miljön och fastighetsvärdet!

Bild på en diskbänk med vattenkran.

Kan min fastighet anslutas till allmänt VA?

Ett omvandlingsområde är ett sammanhängande område med fritidshus där omvandling mot permanentboende pågår. De uppfyller ofta inte dagens standard för vatten- och avlopp (VA) och kräver därför åtgärder i någon form. Att ansluta områden till allmänt VA innebär stora investeringar och det krävs beslut i kommunfullmäktige för att bilda ett verksamhetsområde. Alla fastigheter i området ansluts och varje fastighetsägare har skyldighet att betala för detta. En servisanmälan för anslutningen på fastigheten ska skickas till Sörmland Vatten.

Utanför verksamhetsområde
Ligger din fastighet utanför ett beslutat verksamhetsområde måste vi alltid göra en bedömning om en inkoppling kan ske utifrån kapacitet och belastning på det allmänna ledningsnätet. Är du osäker på om din fastighet ligger inom ett verksamhetsområde så är du välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!

 

Vad kostar det att ansluta?

Här kan du snabbt få en uppskattad kostnad för att ansluta till allmänt VA.

Räkna ut ditt pris här

Här visas din beräknade anläggningsavgift utifrån normala anslutnings-förhållanden. Andra faktorer kan spela in så att priset påverkas.

Framdragning av servisledningar till förbindelsepunkt: 0 kronor

Upprättande av förbindelsepunkt: 0 kronor

Avgift beräknad på tomtyta: 0 kronor

Lägenhetsavgift: 0 kronor

Total kostnad

0 kronor*

Priser visas inklusive moms.
* Detta är ditt beräknade totalpris enligt gällande taxa 2021-02-12. Justering kan komma att ske.

Allmänt VA

Här kan du läsa vad som gäller för din fastighet eller i en samfällighet.

Anslut din fastighet

Allmänt vatten och avlopp – en investering både för miljön och fastighetsvärdet!...

Anslut en samfällighet

Anslut en samfällighet till den allmänna VA anläggningen....

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.