Ansluta till allmänt vatten och avlopp

Allmänt vatten och avlopp – en investering både för miljön och fastighetsvärdet!

Bild på en diskbänk med vattenkran.

Kan min fastighet anslutas till allmänt VA?

Ett omvandlingsområde är ett sammanhängande område med fritidshus där omvandling mot permanentboende pågår. De uppfyller ofta inte dagens standard för vatten- och avlopp (VA) och kräver därför åtgärder i någon form. Att ansluta områden till allmänt VA innebär stora investeringar och det krävs beslut i kommunfullmäktige för att bilda ett verksamhetsområde. Alla fastigheter i området ansluts och varje fastighetsägare har skyldighet att betala för detta. En servisanmälan för anslutningen på fastigheten ska skickas till Sörmland Vatten.

Utanför verksamhetsområde
Ligger din fastighet utanför ett beslutat verksamhetsområde måste vi alltid göra en bedömning om en inkoppling kan ske utifrån kapacitet och belastning på det allmänna ledningsnätet. Är du osäker på om din fastighet ligger inom ett verksamhetsområde så är du välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!

 

Vad kostar det att ansluta?

Här kan du få en uppskattning på vad anläggningsavgiften skulle kosta för din fastighet. Har du fler bostadsenheter/lägenhetsavgifter ber vi dig kontakta vår kundservice via kundservice@sormlandvatten.se eller på telefon 0150-800 100.

Taxan antogs 2021-01-01 och är oförändrad även 2024.

Räkna ut ditt pris här

Här visas din beräknade anläggningsavgift utifrån normala anslutnings-förhållanden. Andra faktorer kan spela in så att priset påverkas.

Framdragning av servisledningar till förbindelsepunkt: 0 kronor

Upprättande av förbindelsepunkt: 0 kronor

Avgift beräknad på tomtyta: 0 kronor

Lägenhetsavgift: 0 kronor

Total kostnad

0 kronor*

Priser visas inklusive moms.
*Detta är ditt beräknade totalpris enligt gällande taxa (2021, 2022, 2023 samt 2024). Justeringar kan komma att ske.

Allmänt VA

Här kan du läsa vad som gäller för din fastighet eller i en samfällighet.

Anslut din fastighet

Allmänt vatten och avlopp – en investering både för miljön och fastighetsvärdet!...

Anslut en samfällighet

Anslut en samfällighet till den allmänna VA anläggningen....