Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Arbete med dagvattenledningar i Vingåker

Just nu pågår arbete med att effektivisera dagvattennätet i Vingåker. Syftet är att kunna omhänderta stora regnmängder.  Vår entreprenör har nu satt igång med att inventera fastigheters dagvattenanslutning till VA-nätet.

Vid arbetet kommer man föra in rök i ledningsnätet. Röken är helt ofarlig. Berörda fastighetsägare ber vi kontrollera och fylla på vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis badrum, tvättstuga, pannrum, källare och garage. Åtgärden förhindrar rök från att stiga upp i fastigheten.

Berörda adresser:

  • Sävstaholmvägen 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28
  • Vannalavägen 12, 14, 16
  • Idrottsvägen 1 ,3
  • Vikingavägen 38

 

Tillbaka