Solceller

Inom Sörmland Vatten är fokus på miljö och hållbarhet en självklar och väsentlig del i det dagliga arbetet.

Solceller på ett hustak

Vi tänker på miljön

Att hitta miljömässigt hållbara alternativ samt att minska miljöpåverkan pågår kontinuerligt. En del i vårt miljöarbete har varit att utrusta ett par av verken i Katrineholm med solceller. Genom att använda förnyelsebar solenergi för att producera el minskar koldioxidutsläppen av vår verksamhet.

Projektet med att installera solceller på Rosenholms avloppsreningsverk samt på vattenverket i Katrineholm startade 2014. Efter att investeringsstöd beviljats 2016 kunde arbetet med installationen påbörjas. Under 2017 togs solcellerna i drift och bidrar nu till att minska vår verksamhets koldioxidutsläpp.

Solcellerna är monterade på tak på verken och täcker sammantaget en yta på 320 m2. Under ett år producerar dessa solceller cirka 50 000 kWh. Det motsvarar den el som 10 villor förbrukar under ett år*. Solceller använder den förnyelsebara energikällan solen för att producera el och elen som produceras används på verken. Andra fördelar med solceller är att de är tysta, har en lång livslängd och tar ingen mark i anspråk då de är monterade på tak.

* Genomsnittlig förbrukning enligt Bixia (https://www.bixia.se/kundservice/elforbrukning)