Ordlista

I våra ordlistor förklaras ord och begrepp som används inom VA och renhållning.

Bild på en flicka som håller i postit-lappar med frågetecken på.

Vad betyder egentligen spillvatten eller kommunalt avfall?

Läs mer om de vanligaste orden som förekommer i vår verksamhet.

Ordlista Renhållning

Här förklaras ord och begrepp som används inom Renhållning....

Ordlista VA

Här förklaras ord och begrepp som används inom VA....