Laboratorium

Vi har ett eget laboratorium där vi analyserar avloppsvatten och dricksvatten i vår egen verksamhet.

Bild på provtagningsglas i ett laboratorium.

Kontrollerar dricksvatten- och avloppsvatten i vår verksamhet

Proverna analyseras utifrån den kemiska statusen, till exempel kontrolleras pH, ledningsförmåga, hårdhet och grumlighet på dricksvattnet medan exempelvis fosfor, kväve och syreförbrukning är det som främst kontrolleras på avloppsvattnet. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt standarden ISO/IEC 17025 och detta ger att laboratoriet måste upprätthålla en viss kvalitet vad gäller exempelvis egna interna kontroller, dokumentation och spårbarhet, utbildning för personal och ständig vidareutveckling av laboratoriet.

Bild på vårt labb

Prov från ditt vatten eller reningsverk

Om du vill undersöka vattnet från din egen brunn eller kanske kontrollera att ditt privata reningsverk fungerar, hänvisar vi till respektive kommuns miljökontor. Sörmland Vatten tar inte emot privatprov på laboratoriet Rosenholm.

Det går bra att beställa material från något av de större laboratorierna, exempelvis:

Eurofins

Telefon: 010-490 8110
Webb: https://webshop.eurofins.se 

SGS

Telefon: 013-25 49 00
Webb: www.sgsgroup.se

Information om inlämningsställen finns på respektive laboratoriums hemsida.