Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Begränsad framkomlighet på ÅVC Frutorp i Flen måndag 15 november

2021-11-10 Uppdaterad information – begränsad framkomlighet måndag 15 november

Asfaltsarbeten kommer att genomföras på vägen in till Frutorps återvinningscentral måndag 15 november. Det kommer vara begränsad framkomlighet, med endast ett körfält öppet. Flaggvakt kommer finnas på platsen.

Om möjligt så ber vi dig besöka vår återvinningscentral en annan dag för att minska trafiken. Om du besöker oss denna dag iakttag försiktighet och visa hänsyn när du passerar vägarbetet.

________________________________________________________________________________________________________________________

Från och med v42 kommer markarbeten påbörjas vid infarten. Det innebär begränsad framkomlighet under veckan och torsdagen den 28/10 är det stängt på grund av asfaltering.

 

Tillbaka