Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Beslut i KF om fyrfackssystem

Snart hämtas dina förpackningar hemma!

Vi kan med glädje meddela att respektive kommunfullmäktige i Flen, Katrineholm och Vingåker nu har beslutat hur fastighetsnära insamling ska införas. Beslutet togs enligt det förslag på fyrfacksinsamling för småhus (villor, radhus, kedjehus,, fritidshus) som vi arbetat fram 😊

Det innebär att senast 2027 får du som småhusägare två fyrfackskärl för att sortera ditt förpackningsavfall hemma. Då kan du sortera papper, plast, metallförpackningar, färgat och ofärgat glas och returpapper, utöver det mat- och restavfall som redan i dag samlas in. Vi kommer även möjliggöra hämtning av småelektronik, lampor och batterier hemma hos dig.

Fastighetsnära insamling införs i hela Sverige enligt ett regeringsbeslut. Det innebär ökad service för invånarna som får närmare att lämna sina utsorterade förpackningar. Förändringen bidrar till ökad återvinning och minskade avfallsmängder. 

Tillbaka