Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Digitala vattenmätare ger kundfördelar

Nu planerar Sörmland Vatten att modernisera insamling av mätdata genom ny teknik hos kunderna.

Målet är att med nya digitala mätare möta dagens kundförväntningar i det digitaliserade samhället. Tekniken ger möjlighet att på ett resurseffektivt sätt samla in mätdata och samtidigt förbättra kundupplevelsen. Kunderna kan exempelvis förvänta sig enklare hantering och tydligare överblick av vattenförbrukning och debitering.

Projektet inväntar beslut om att gå vidare till genomförandefasen.

I samband med installationen av digital vattenmätare behöver fastighetsägaren se till att vattenmätarplatsen är godkänd. Mer information: Vattenmätare | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)

Tidplan:

  • Upphandling och beslutsprocess 2024
  • Genomförande vid beslut 2025-2026

Kundfördelar:

  • Automatisk avläsning
  • Överblick av vattenförbrukning och debitering via ”mina sidor”
  • Funktion för att lokalisera vattenläcka och onormalt hög förbrukning

Fakta:

  • Cirka 14 000 vattenmätare byts till digitala
  • Berörda kommuner: Flen, Katrineholm och Vingåker
  • Total budget 60 miljoner kronor

Medial bevakning: Alla fastighetsägare berörs när utrustning måste bytas (kkuriren.se)

Tillbaka