Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Digitala vattenmätare i alla en- och tvåfamiljshus närmsta åren

Under 2024 alternativt tidigt 2025 påbörjar vi projektet att byta vattenmätarna från analoga till digitala.

Fakta om vattenmätare, vattenmätarplatser och intervaller för byten

  • Analoga vattenmätare ska bytas  var 10:e år (kan variera beroende på kommun, storlek på mätare, intervallen beslutas av kontrollinstansen Swedac) gäller i villor och fritidshus som har allmänt vatten. Just nu har har aviseringen för byten 2024 skickats ut.
  • Vattenmätaren ska ha en godkänd mätarplats i konsol oavsett om det är en analog- eller digital vattenmätare. Ansvaret för att mätarplatsen är godkänd är fastighetsägarens, behöver platsen iordningställas så är detta en kostnad som fastighetsägaren ansvarar för.
  • Om du har varit tvungen att iordningställa din vattenmätarplats vid senaste bytet så kommer detta inte vara ogjort arbete när vi sedan kommer att byta till en digital vattenmätare.
  • Vattenmätaren äger huvudmannen (respektive ägarbolag för Sörmland Vatten) och huvudmannen ansvarar för att mätaren byts enligt angiven intervall.

Fördelar med att ha en digital vattenmätare 

  • Mätaren kommer att läsas av löpande och du som kund behöver inte rapportera in mätarställning till oss minst en gång om året.
  • Du kommer att debiteras din verkliga förbrukning, inte uppskattad förbrukning som det är med analoga mätare. När detta kommer i tiden är oklart.

Läs mer om vattenmätare

Tillbaka