Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Förseningar i hämtningen av hushållsavfallet på grund av väderförhållanden som råder i området

2023-12-29 

Med anledning av hala vägar på grund av väderomslag så kommer det bli förseningar i hämtningen av hushållsavfall. Om ditt kärl inte är tömt vänligen låt kärlet stå tills det är tömt.

Vid behov ställ ut en extra säck som tas med kostnadsfritt vid nästkommande hämtning.

!! Viktigt att du som kund ser till att ditt kärl står fritt och att dragvägen fram bilen är skottat så tömning kan ske.

 

Tillbaka