Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Förseningar i sophämtningen främst i Flens kommun

På grund av sjukdom och trasiga sopbilar så är sophämtningen lite försenad främst i Flens kommun. Vår entreprenör jobbar så fort de kan för att komma ifatt. Om ditt kärl inte blivit tömt så vänligen låt det stå framme tills dess att det är tömt.

Tack för ditt tålamod.

Tillbaka