Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Förslag till förändrad renhållningstaxa från och med 1 januari 2022

Inför 2022 så är det föreslaget nedan förändringar till kommunstyrelsen i respektive kommun, för senare beslut i kommunfullmäktige i respektive kommun. Förändringarna gäller från och med 1 januari 2022 med förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag. Fullständiga förslag till förändrad renhållningstaxa publiceras på respektive kommuns hemsida när den är beslutad (länk från vår hemsida).

Flen

  • Endast redaktionella förändringar inför 2022.

Katrineholm

Taxan för säck- och kärlavfall föreslås det höjningar på, nedan kan du läsa vad anledningen är.

  • Tekniska Verken i Linköping AB har aviserat om höjda behandlingsavgifter från 2022. Grunden för detta är höjd förbränningsskatt (från 100 till 125 kr/ton) samt ökade kostnader för utsläppsrätter vars priser höjts rejält efter att systemet med utsläppsrätter gått in i en ny fas för åren 2021–2030.
  • Bolaget kommer att få kostnader för att hantera det nya kommunala ansvaret – att samla in och behandla returpapper.
  • Entreprenörspriser indexregleras.
  • Tillgänglighet till återvinningscentralen i Katrineholm förbättras genom söndagsöppet under del av året (april- september).
  • Ett för lågt uttag av hämtningsavgift för 2021.

Avgifterna för kärl- och säckavfall består av en grundavgift, en hämtningsavgift samt en behandlingsavgift.

Exempel på höjningen för den vanligast taxan i Katrineholm; För en fastighet som innehar ett vanligt förekommande abonnemang i form av 190 l kärl innehållande 14 kg avfall per hämtning med hämtning varannan vecka innebär detta en höjd avgift per år från 2 015 kr till  2 257 kr vilket är 242 kr per år eller ca 20 kr per månad.

Vingåker

Taxan för säck- och kärlavfall föreslås det höjningar på, nedan kan du läsa vad anledningen är.

  • Tekniska Verken i Linköping AB har aviserat om höjda behandlingsavgifter från 2022. Grunden för detta är höjd förbränningsskatt (från 100 till 125 kr/ton) samt ökade kostnader för utsläppsrätter vars priser höjts rejält efter att systemet med utsläppsrätter gått in i en ny fas för åren 2021–2030.
  • Bolaget kommer att få kostnader för att hantera det nya kommunala ansvaret – att samla in och behandla returpapper.
  • Entreprenörspriser indexregleras.
  • Behov att täcka ökade driftkostnader vid nya återvinningscentralen Vik med anledning av begränsad tillgång till ytor för exempelvis mellanlagring och flisning av trä.

Avgifterna för kärl-och säckavfall består av en grundavgift, en hämtningsavgift samt en behandlingsavgift.

Exempel på höjningen för den vanligast taxan i Vingåker; För en fastighet som innehar ett vanligt förekommande abonnemang i form av 190 l kärl med hämtning varannan vecka innebär detta en höjd avgift per år från 2985 kr till 3 194 kr vilket är 209 kr per år eller ca 17 kr per månad.

Tillbaka