Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Information om PFAS och vår verksamhet

Uppdaterad 2024-01-09 (publicerad första gången 2022-12-27)
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser, mer kända som PFAS-ämnen, är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen med olika egenskaper som haft stor användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är svåra att bryta ned och vissa av dem kan ha skadliga effekter för både miljö och människa.[1]

PFAS har tillverkats sedan 1950-talet och har haft användningsområden som bland annat impregnering, rengöringsmedel, färg och kosmetika. Det vi oftast hör talas om är dock att PFAS har använts i brandskum.1 Troligen är den största utsläppskällan av PFAS i Sverige just användningen av brandskum vid brandövningsplatser och detta är den mest troliga källan till lokala halter av PFAS i grund-, yt-, och dricksvatten1 varför vi som dricksvattentillverkare behöver kontrollera PFAS-halterna i våra dricksvattenverk. Detta föreskrivs även i de dricksvattendirektiv som vi i Sverige och andra länder inom EU följer.

Sörmland Vatten har tidigare analyserat PFAS på våra större verk och innan året är slut kommer alla verk att ha analyserats med avseende på PFAS. Fram tills årsskiftet 2022/2023 gäller gränsvärdet 90 ng/l för PFAS men 1 januari 2023 börjar ett nytt dricksvattendirektiv gälla med förändrade gränsvärden. Detta innebär bland annat att PFAS kommer att bedömas hårdare än tidigare då gränsvärden för fyra PFAS-ämnen landar på 4 ng/l.[2],[3] För tillfället ligger de dricksvattenverk som analyserats inom gränsvärdet även för det nya direktivet utom Malmköpings vattenverk se tabellen nedan. Förberedelser för att komma till bukt med problematiken är påbörjade och åtgärder kommer att sättas in.

Hur farliga är då PFAS för människan?
Enligt Livsmedelsverket ger inte de mängder som vi får i oss via mat och vatten akuta hälsoproblem men man har sett att PFAS kan lagras i kroppen och studier har visat på att PFAS bland annat kan påverka immunförsvaret.

Är då halterna i vårt dricksvatten i Sverige farliga, även om halten ligger över det nya gränsvärden om 4 ng/l?
Nej, dricksvattnet kan fortsätta nyttjas precis som tidigare. De halter PFAS som finns i svenskt dricksvatten innebär inte några akuta hälsorisker. Att vi dricksvattenproducenter fått hårdare krav gällande PFAS är för att ge oss utrymme att arbeta med att få bort så mycket PFAS som möjligt ur dricksvattnet och därmed minska mängden PFAS vi får i oss på sikt.3 Vi kan med andra ord lugnt dricka och njuta av vårt fina dricksvatten, inte bara inom Sörmland Vatten utan i hela Sverige.

Tabellen visar PFAS-halter i dricksvattenverk inom Sörmland Vatten
(uppdaterad 2023-12-01)

[1] Källa: PFAS – Kemikalieinspektionen, 2022-12-15

[2] Källa: Riskhantering PFAS i dricksvatten och egenfångad fisk (livsmedelsverket.se), 2022-12-15

[3] Källa: Perfluorerade alkylsubstanser (livsmedelsverket.se), 2022-12-15

Tillbaka