Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Lyckad underhållsspolning avslutad i Katrineholm

Tre snabba frågor till Göran Bengtson driftansvarig hos entreprenören Pollex AB.

Ni är klara med underhållsspolningen. Hur har det gått?

-Mycket bra. Arbetet har gått som planerat.

Hur har ni lyckats med det?

-Arbetet har varit omfattande. 21 olika etapper under sju veckor innebär att förarbete och planering tillsammans med Sörmland Vatten har varit en viktig faktor för att nå ett lyckat resultat.

Något annat att berätta om arbetet?

-Ja, jag vill berömma alla fastighetsägare som har visat tålamod. Att bli av med vatten under en dag kan bli lite bökigt.

-Informationen till fastighetsägare har varit a och o. Vi vet att det är viktigt att ge rätt information i rätt tid till alla som blir berörda. Det ger trygghet och förståelse för uppdraget att säkra leverans av vatten med hög kvalitet även i framtiden.

Arbetet med underhållsspolning i Katrineholm är planerat att fortsätta i fler etapper framöver. Är du intresserad av att veta mer, om hur det påverkar fastighetsägare eller näringsidkare, är du välkommen att kontakta Kundservice på Sörmland Vatten för mer information.

Tillbaka