Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Ny Vd på Sörmland Vatten från och med 1 mars – Asoos Rasool

Asoos har lång erfarenhet från näringslivet och olika kommunala bolag, är utbildad civilingenjör med doktorsexamen och senast kommer han från energibranschen med arbetserfarenhet från företag som ABB, Vattenfall, Mälarenergi, Södertörns Fjärrvärme AB där han har haft företagsledande positioner bland annat som Vd.

Arne Lundberg, ordförande i Sörmland Vatten och Avfall AB:

  • ”Många sökte tjänsten som Vd och rekryteringsprocessen har pågått under hösten 2021. Vi kan med glädje presentera vår nya Vd, Asoos Rasool. Stafettpinnen lämnas till Asoos den 1 mars och vi ser framemot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med Asoos i spetsen. Hans breda erfarenheter i att utveckla verksamheter, att arbeta med hållbar samhällsutveckling, förändringsarbete samt att leda investerings- och projekttunga verksamheter ser vi som en tillgång i bolaget”.

Sörmland Vatten är i sin vision tydlig med att det är viktigt med service och miljö varje dag samt vikten av att vara ett föredöme i renhållnings- och VA-branschen. Bolaget står inför stora utmaningar med ett åldrande ledningsnät, behov av stora, nya investering och reinvesteringar inom vatten och avlopp, även gällande renhållningen och materialåtervinning så finns stora utmaningar med till exempel förändrad lagstiftning, behov av innovativa lösningar, ställnings-tagande vad kommande tjänster gällande hushållsavfallshämtning kommer innebära mm.
Utöver detta finns utmaningar som klimatomställning, hållbarhetsaspekter, säkerhet för företaget att hantera. Sörmland Vatten har också ett viktigt uppdrag för att skapa förutsättningar för hållbar utveckling och expansion i regionen.

  • ”Jag är mycket glad över förtroendet att få leda Sörmland Vatten i en spännande fas i utvecklingen. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med bolagets ägakommuner, styrelser, medarbetare och ledare påbörja vår gemensamma resa framåt, utveckla en effektiv, innovativ och framåtriktad verksamhet redo att hantera dagens och morgondagens utmaningar.

Att trygga Sörmland Vattens leveranser, bidra till kommunägarnas förväntningar, skapa de bästa kundupplevelserna kommer vara i min och verksamhetens fokus. Driva
arbetet för är att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö som präglas av öppenhet,
delaktighet och engagemang kommer att ligga på min dagliga agenda. Det känns
riktigt roligt och spännande”, säger Asoos Rasool.

Vi önskar Asoos välkommen till Sörmland Vatten!

Tillbaka