Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Förslag till reviderade renhållnings- och VA-taxor från och med 1 januari 2024

Renhållnings- och VA-taxor i våra kommuner inför 2024

Förslag för taxor för renhållning och VA inför 2024 är framtagna och ska presenteras till styrelserna nu i september. Arbetet med att begränsa kostnadsökningar och effektivisera i samband med framtagning av budget har resulterat till att de behövda taxehöjningarna 2024 är lägre än bolagets och branschens tidigare bedömningar.

Förslagen inför 2024 är att det blir förändringar i samtliga kommuner gällande både renhållning och VA. Förslaget beslutas i våra styrelser, därefter enligt ordinarie beslutsordning i respektive kommun. Taxorna föreslås träda i kraft från och med 1 januari 2024.

De vanligaste taxorna som presenteras på vår hemsida idag gäller 2023 och kommer att kompletteras med motsvarande taxa för 2024 runt årsskiftet. Efter att de är beslutade i respektive kommunfullmäktige. Nedan priser är inkl. moms.

Förändringar i renhållningstaxan i stora drag:

  • Hämtning av säck- och kärlavfall är förändrade, se nedan exempel.

Förändringar i VA-taxan i stora drag:

  • Brukningstaxan är förändrad, se nedan exempel.

Vi fortsätter att påminna om vikten av vårt uppdrag.

Till dig som kund har Sörmland Vatten ett uppdrag att tryggt och säkert leverera dricksvatten av god kvalité, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall och tillvarata våra restprodukter. Detta gör vi 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år – vi gör det idag men vi ska fortsatta göra det till framtida generationer.

Vi står inför stora investeringar för att kunna hantera dagens och framtidens utmaningar med att förnya ledningsnätet, modernisera avloppsreningsverk och att skapa förutsättningar för hållbar utveckling och exploatering i regionen. Det kommer även förändringar i lagstiftning som leder till förändrade tjänster och produkter.

Samtidigt påverkar situationen i omvärlden vår verksamhet, exempelvis krig, inflation, ökade el- och bränslepriser, räntor, kemikalier, transport med mera. För att fortsätta leverera tjänster och produkter till alla kunder och kommuninvånare samt uppfylla kommunens förväntningar även i framtiden så har det föreslagits en taxeökning inför 2024, både för VA och renhållning i alla våra tre kommuner.

Exempel från VA-taxan:

Typhus A (Villa som förbrukar 150 m3 per år)

Flen                                     ca 143 kr/månad (+ ca 14,3 %)
Katrineholm                      ca 104 kr/månad (+ ca 13,9 %)
Vingåker                             ca 110 kr/månad (+ ca 11 %)

Typhus B (Ett flerbostadshus med 15 lägenheter och som förbrukar 2 000 m3 per år)

Flen                                     ca 100 kr/lägenhet och månad (+ ca 14,6 %)
Katrineholm                         ca 72 kr/lägenhet och månad (+ ca 14,9 %)
Vingåker                                ca 82 kr/lägenhet och månad (+ ca 12,1 %)

Exempel från RH-taxan:

En- eller tvåfamiljsfastighet 

Flen, kärltjänst 190 liter varannan vecka                           ca 28,60 kr/månad (+ ca 10,5%)
Katrineholm, kärltjänst 190 liter varannan vecka            ca 15,80 kr/månad (+ ca 7,1%)
Vingåker, kärltjänst 190 liter varannan vecka                   ca 17 kr/månad  (+ ca 5,2%)

Flerbostadsfastighet, med 15 lägenheter,  2 st 660 liters kärl med hämtning varannan vecka

Flen, 2 st 660 liters kärl med hämtning varannan vecka                                       ca 20 kr/lägenhet och månad (+ ca 13,2%)
Katrineholm, 2 st 660 liters kärl med hämtning varannan vecka                          ca 5 kr/lägenhet och  månad (+ ca 3,4%)
Vingåker, 2st 660 liters kärl med hämtning varannan vecka                                 ca 7,50kr/lägenhet och månad (+ ca 4,3%)

Frågor och svar gällande bl.a. taxor/priser/kostnader hittar du här

Tillbaka