Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Samråd och utställning av ny avfallsplan 2023-2032 – samråd och utställning avslutat 2022-03-15

Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun ställer nu ut förslag till ny Avfallsplan för åren 2023-2032. Under samråd och utställning ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Samråd och utställning pågår under perioden 10 december 2021 till och med 15 mars 2022.

Utställning sker på följande platser:

Flen, 15 december 2021 -15 mars 2022

  • Flens kommunhus, Sveavägen 1, 642 36 Flen
  • Flens bibliotek, Drottninggatan 3, 642 37 Flen
  • www.flen.se

Katrineholm, 15 december 2021 -15 mars 2022

  • Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38, 641 30 Katrineholm
  • Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27, 641 30 Katrineholm
  • www.katrineholm.se

Vingåker, 15 december 2021 -15 mars 2022.

  • Vingåkers kommunhus, Parkvägen 8, Vingåker
  • Vingåkers bibliotek, Bondegatan 6, Vingåker
  • www.vingaker.se

Sörmland Vatten

  • ​Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm

Du hittar även dokumenten här:
Avfallsplan 2023-2032
Bilagsdokument 2023-2032
Bilaga MKB

Synpunkter
Synpunkter lämnar du till Sörmland Vatten via e-post, post, telefon, eller besök. Inkomna synpunkter ska vara Sörmland Vatten tillhanda senast 15 mars 2022.

Tillbaka