Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Samtal om spolning av vattenledning i fastighet

Vi har återigen fått indikationer på att det förekommer samtal till fastighetsägare om att erbjuda spolning av vattenledningar i fastigheten, och att Sörmland Vatten (eller kommunen) står bakom detta. Så är det inte, då vi inte utför arbeten inne i fastigheter.

Vi vill med anledning av detta uppmärksamma dig på att Sörmland Vatten endast gör arbeten (t ex spolningar, filmning eller förnyelse av ledningar) på det allmänna ledningsnätet i gatan, inte inne på tomter eller i hus. Varje fastighet har en förbindelsepunkt (placerad nära tomtgränsen). Innanför förbindelsepunkten är det fastighetsägaren som ansvarar för ledningarna in till och i huset.

Tänk på att vara lite extra uppmärksam på samtal om spolning i huset om de uppger att vi står bakom!

 

Tillbaka